ŚWIADECTWA ENERGETYCZNEZgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego
lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania
i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej od dnia 1 stycznia 2009 dla nowobudowanych obiektów, jak i podlegających obrotowi nieruchomościami wymagane są Świadectwa Energetyczne.

Oferujemy opracowanie Świadectw Charakterystyki Energetycznej dla:

  • obiektów przemysłowych
  • handlowych
  • logistycznych
  • budynków biurowych
  • domów jedno i –wielorodzinnych
  • budynków użyteczności publicznej
  • lokali mieszkalnych
  • oraz samodzielnych części techniczno-użytkowychWycena proponowanej w tym zakresie usługi negocjowana jest indywidualnie ze zleceniodawcą.

DOŁĄCZ DO ZADOWOLONYCH KLIENTÓW